Lääkärille

CERT – Coronary Event Risk Test (tuotenimi Hertta) on uusi tutkimus, jonka perusteella voidaan arvioida potilaan sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskiä, sekä riskiä sairastua tyypin II diabetekseen.

Tutkimus tehdään seeruminäytteestä ja se löytyy laboratoriosta nimellä: Pt -CERT, S -Keram tai Pt -Hertta. Tutkimus mittaa keramidimolekyylejä.

Tutkimuksesta saa tulokseksi kaksi riskilukua:

  1. Sydänriskiluku (S -KVriski) ja siihen liittyvä lausunto ja
  2. Diabetesriskiluku (S -DMriski) ja siihen liittyvä lausunto.

Sydänriski

Sydänriskiluku (S -KVriski) on jaoteltu neljään riskiluokkaan:

    Sydänkuoleman riski (%)
Sydänriskiluku Sanallinen tulkinta Väestössä Stabiili sepelvaltimotauti-potilailla Akuutti koronaarisyndrooma-potilailla
0-2 Matala riski 0,5% / 10v 2,3% / 5v 1,6% / 1v
3-6 Keskitason riski 1,1% / 10v 3,3% / 5v 2,6% / 1v
7-9 Kohonnut riski 2,2% / 10v 5,3% / 5v 3,3% / 1v
10-12 Korkea riski 2,9% / 10v 10,1% / 5v 9,4% / 1v

 

KVriskiluku määräytyy seeruminäytteestä mitattujen keramidien pitoisuuksien ja niiden välisten suhdelukujen perusteella.

Testi ennustaa sydän- ja verisuonitautikohtauksia kuten sydäninfarkti, aivoinfarkti ja sydänperäinen kuolema. Testi mittaa myös kolesterolilääkityksellä olevien henkilöiden jäännösriskiä ja ennustaa sydäninfarktiriskiä henkilöillä, joilla sepelvaltimotautia ei ole vielä todettu.

Diabetesriski

Diabetesriskiluku (S -DMriski) on jaoteltu kolmeen riskiluokkaan:

Diabetesriskiluku Sanallinen tulkinta
0 – 4 Matala riski
5 – 14 Keskimääräinen riski
>15 Korkea riski

 

Diabetesriskiluku kuvastaa henkilön prosentuaalista todennäköisyyttä (0-100%) sairastua tyypin II diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Se lasketaan tietystä keramidisuhteesta ja ottamalla huomioon henkilön painoindeksi, ikä ja sukupuoli.

Tutustu myös ohjeistukseen: Miten Hertta-testiä käytetään

Testin käyttöaiheita

Tutkimusta voidaan käyttää sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskin, kuten sydäninfarkti, aivoinfarkti ja sydänperäinen kuolema, sekä diabetesriskin ennustamiseen seuraavissa potilasryhmissä:

 

Miten hoidetaan potilasta, jolla on kohonneet tai korkeat riskipisteet?

Sydän- ja verisuonitapahtuman riski

KVriskiluku  7 – 9: Kohonnut riski

KVriskiluku 10 – 12: Korkea riski

Tyypin II diabeteksen riski

DMriskiluku 15-100: Korkea riski

Potilailla, joilla sydänriskiluku on kohonnut tai korkea on tarpeen harkita riskin alentamiseen toimenpiteitä noudattaen Dyslipidemiat Käypä hoito -suosituksia.

Hoitoon ja elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski sydänkohtauksen tai sydänperäisen kuoleman osalta. Lisäksi sydänriskiluvun muutosten seuranta voi mahdollistaa motivaation ja hoitoon sitoutumisen ylläpidon pidemmälläkin aikavälillä.

Henkilöitä, joilla diabetesriskiluku on korkea, eli arvoltaan 15 – 100, on tarpeen pyrkiä motivoimaan elämäntapamuutoksiin.  Terveellisen ruokavalion, säännöllisen liikunnan, painonhallinnan ja tupakoimattomuuden on osoitettu alentavan tyypin II diabeteksen riskiä. Esimerkiksi jo 5% painon lasku voi alentaa riskiä. Elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski tyypin II diabetekseen. Diabetesriskitestiä voi käyttää seurantaan henkilöillä, joilla on aloitettu elämäntapamuutokset.

Mihin keramidimittaukset perustuvat?

Keramidit ovat solukalvolla sijaitsevia lipidejä, joiden pitoisuudet veressä kohoavat tulehdusreaktioissa, liialliseen kalorien saantiin liittyvässä lipidien kertymisessä tai kudosten hapenpuutteessa. Keramidit liittyvät useisiin sepelvaltimotaudin mekanismeihin esimerkiksi kerääntymällä verisuonten seinämien plakkeihin ja lisäämällä tromboosiriskiä aktivoimalla verihiutaleita. Keramidit liittyvät myös insuliiniresistenssiin.

 

Hertta sydän- ja diabetesriskitestin on kehittänyt suomalainen Zora Biosciences Oy.


Referenssit:

Zoran julkaisut:

Julkaisulistan CERTistä ja keramideista voi myös ladata tästä CERTLiteratureMap2022

CERT sekundääripreventiossa

Hilvo et al. 2021 Prior myocardial infarction, coronary artery disease extent, diabetes mellitus, and CERT2 score for risk stratification in stable coronary artery disease, Eur J Prev Cardiology, Published 28 August 2021

Leiherer et al. 2021 Comparison of recent ceramide-based coronary risk prediction scores in cardiovascular disease patients, Eur J Prev Cardiology, Published 21 August 2021

Gencer et al. 2020 Plasma ceramide and phospholipid-based risk score and the risk of cardiovascular death in patients after acute coronary syndrome. Eur. J. Prev. Cardiol. Published online Dec 2020

Meeusen et al. 2020 Ceramides improve atherosclerotic cardiovascular disease risk assessment beyond standard risk factors. Clinica Chimica Acta 2020. 511: 138–142

Hilvo et al. 2020 Ceramides and Ceramide Scores: Clinical Applications for Cardiometabolic Risk Stratification. Front. Endocrinol., 29 September 2020

Hilvo et al. 2020 Prediction of Residual Risk by Ceramide‐Phospholipid Score in Patients With Stable Coronary Heart Disease on Optimal Medical Therapy JAHA published online May 7, 2020.

Mantovani et al. 2020 Associations between specific plasma ceramides and severity of coronary-artery stenosis assessed by coronary angiography. Diabetes & Metabolism, 46(2): 150-157.

Hilvo et al. 2020 Development and validation of a ceramide- and phospholipid-based cardiovascular risk estimation score for coronary artery disease patients. Eur Heart J. 2020; 41:371-380.

Laaksonen et al. 2016 Plasma ceramides predict cardiovascular death in patients with stable coronary artery disease and acute coronary syndromes beyond LDL-cholesterol, European Heart Journal, 28 April 2016

Anroedh et al. 2018 Plasma concentrations of molecular lipid species predict long-term clinical outcome in coronary artery disease patients. JLR June 2018, 59(6).

Cheng et al. 2015 Plasma concentrations of molecular lipid species in relation to coronary plaque characteristics and cardiovascular outcome: Results of the ATHEROREMO-IVUS study, Atherosclerosis 2015 Dec;243(2):560-6.

 

CERT FINRISKI 2002 -väestötutkimuksessa:

Hilvo et al. 2021 Absolute and relative risk prediction in cardiovascular primary prevention with a modified SCORE chart incorporating ceramide-phospholipid risk score and diabetes mellitus, Eur Heart J. Open, Published 13 July 2021

Havulinna et al. 2016 Circulating Ceramides Predict Cardiovascular Outcomes in the Population-Based FINRISK 2002 Cohort, Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2016; 36

 

CERT ja diabetesriski:

Hilvo et al. 2018 Ceramide stearic to palmitic acid ratio predicts incident diabetes, Diabetologia 2018; 61: 1424-1434.

 

CERT suomalaisissa julkaisuissa:

Laaksonen 2018 Keramidimittaukset vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien ja diabeteksen riskin arvioinnissa Yleislääkäri 5/2018, vsk 33: 26-28.

Laaksonen et al. 2018 Keramidit ja sepelvaltimotauti Duodecim 2018;134:456–64.

 

CERT-menetelmän analyyttinen validaatio:

Kauhanen et al. 2016 Development and validation of a high-throughput LC-MS/MS assay for routine measurement of molecular ceramides, Anal Bioanal Chem. 2016 May;408(13):3475-83

 

Ulkopuolisten julkaisut:

Leslie, M. STRAIGHT FROM THE HEART – Lipids called ceramides may be better predictors of cardiovascular problems than cholesterol. Doctors and pharma are waking up to their potential Science, Mar 16, 2023

Carrard et al. How Ceramides Orchestrate Cardiometabolic Health—An Ode to Physically Active Living. Metabolites 2021, 11(10), 67.

Choi et al. 2021 Ceramides and other sphingolipids as drivers of cardiovascular disease. Nature Reviews Cardiology. Published 26 March 2021

Öörni et al. 2020 Why and how increased plasma ceramides predict future cardiovascular events? Atherosclerosis. 2020 Dec; 314: P71-73.

Kovilakath et al. 2020 Sphingolipids in the Heart: From Cradle to Grave. Front. Endocrinol., 15 September 2020

Field et al. 2020 The Role of Ceramides in Diabetes and Cardiovascular Disease Regulation of Ceramides by Adipokines. Front. Endocrinol., 02 October 2020

Petrocelli et al. 2020 Ceramide Biomarkers Predictive of Cardiovascular Disease Risk Increase in Healthy Older Adults After Bed Rest. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2020 Sep 16;75(9):1663-1670

Poss et al.2020 Risky lipids: Refining the ceramide score that measures cardiovascular health. European Heart Journal, 41(3): 381–382.

Meeusen et al. 2018 Plasma Ceramides – A Novel Predictor of Major Adverse Cardiovascular Events After Coronary Angiography. ATVB DOI:10.1161/ATVBAHA.118.311199

Carvalho et al. 2018 Plasma Ceramides as Prognostic Biomarkers and Their Arterial and Myocardial Tissue Correlates in Acute Myocardial Infarction JACC 2018, 3(2):

Mantovani et al. 2018 Association between plasma ceramides and inducible myocardial ischemia in patients with established or suspected coronary artery disease undergoing myocardial perfusion scintigraphy. Metabolism 2018. doi:10.1016/j.metabol.2018.05.006

Peterson et al. 2018 Ceramide Remodeling and Risk of Cardiovascular Events and Mortality. JAHA 2018 May 3;7(10).

Summers 2018 Could Ceramides Become the New Cholesterol, Cell Metabolism 27 (2), 276-280.

Wang DD et al. 2017 Plasma Ceramides, Mediterranean Diet, and Incident Cardiovascular Disease in the PREDIMED Trial (Prevención con Dieta Mediterránea). Circulation. 2017, 135(21):2028-2040.

Chaurasia B, Summers SA. 2015 Ceramides – Lipotoxic Inducers of Metabolic Disorders. Trends Endocrinol Metab. 2015, 26(10):538-50.

Kasumov et al. 2015 Improved insulin sensitivity after exercise training is linked to reduced plasma C14:0 ceramide in obesity and type 2 diabetes. Obesity (Silver Spring). 2015 Jul;23(7):1414-21.

Chavez JA, Summers SA. 2012 A ceramide-centric view of insulin resistance. Cell Metab, 2012, 15(5):585-94.

Bikman BT, Summers SA. 2011 Ceramides as modulators of cellular and whole-body metabolism. J Clin Invest. 2011, 121(11):4222-30.

Holland WL, Summers SA. 2008 Sphingolipids, insulin resistance, and metabolic disease: new insights from in vivo manipulation of sphingolipid metabolism. Endocr Rev. 2008, 29(4):381-402.