Lääkärille

CERT – Coronary Event Risk Test (tuotenimi Hertta) on uusi tutkimus, jonka perusteella voidaan arvioida potilaan sydäninfarkti- ja erityisesti sydänkuolemariskiä, sekä riskiä sairastua tyypin II diabetekseen.

Tutkimus tehdään seeruminäytteestä ja se löytyy laboratoriosta nimellä: Pt -CERT, S -Keram tai Pt -Hertta. Tutkimus mittaa keramidimolekyylejä.

Tutkimuksesta saa tulokseksi kaksi riskilukua:

  1. Sydänkohtausriskiluku (S -KVriski) ja siihen liittyvä lausunto sekä
  2. Riski sairastua tyypin II diabetekseen (S -DMriski) ja siihen liittyvä lausunto.

Sydänriski

Sydänriskiluku (S -KVriski) on jaoteltu neljään riskiluokkaan:

    Sydänkuoleman riski (%)
Sydänriskiluku Sanallinen tulkinta Väestössä Stabiili sepelvaltimotauti-potilailla Akuutti koronaarisyndrooma-potilailla
0-2 Matala riski 0,5% / 10v 2,3% / 5v 1,6% / 1v
3-6 Keskitason riski 1,1% / 10v 3,3% / 5v 2,6% / 1v
7-9 Kohonnut riski 2,2% / 10v 5,3% / 5v 3,3% / 1v
10-12 Korkea riski 2,9% / 10v 10,1% / 5v 9,4% / 1v

 

KVriskiluku määräytyy seeruminäytteestä mitattujen keramidien pitoisuuksien ja niiden välisten suhdelukujen perusteella. Keramidimittauksista voi saada nolla, yksi tai kaksi riskipistettä tulosluokasta riippuen. Pisteiden yhteenlaskettu summa kertoo henkilön riskiluvun.

Testi ennustaa sydänkohtausriskin perinteistä lipidipakettia tarkemmin. Testi mittaa myös kolesterolilääkityksellä olevien henkilöiden jäännösriskiä ja ennustaa sydäninfarktiriskiä henkilöillä, joilla sepelvaltimotautia ei ole vielä todettu.

Diabetesriski

Diabetesriskiluku (S -DMriski) on jaoteltu kolmeen riskiluokkaan:

Diabetesriskiluku Sanallinen tulkinta
0 – 4 Matala riski
5 – 14 Keskimääräinen riski
>15 Korkea riski

 

Diabetesriskiluku kuvastaa henkilön prosentuaalista todennäköisyyttä (0-100%) sairastua tyypin II diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Se lasketaan tietystä keramidisuhteesta ja ottamalla huomioon henkilön painoindeksi, ikä ja sukupuoli.

Tutustu myös ohjeistukseen Miten Hertta-testia kaytetaan

Indikaatiot

Tutkimusta voidaan käyttää sepelvaltimotaudin, sydänkohtauksen ja sydänperäisen kuoleman riskin sekä diabetesriskin ennustamiseen seuraavissa potilasryhmissä:

  1. Sydänriski: Henkilöt, joilla ei ole tiedossa sepelvaltimotautia tai kohonneita kolesteroliarvoja, mutta joilla esimerkiksi sukurasituksen tai muiden riskitekijöiden vuoksi epäillään kohonnutta sepelvaltimotautiriskiä.
  2. Sydänriski: Sepelvaltimotautipotilaat, joilla korkean sydänkohtaus- ja sydänkuoleman riskin tunnistaminen voi johtaa lääkitysmuutoksiin, seurannan tehostamiseen tai invasiivisen toimenpiteen harkintaan.
  3. Diabetesriski: Henkilöt, joilla ei ole diagnosoitua diabetesta. Testiä suositellaan erityisesti henkilöille,  joilla epäillään sukurasituksen vuoksi tai muusta syystä olevan kohonnut riski tyypin II diabetekseen

Mihin keramidimittaukset perustuvat?

Keramidit ovat solukalvolla sijaitsevia lipidejä, joiden pitoisuudet veressä kohoavat tulehdusreaktioissa, liialliseen kalorien saantiin liittyvässä lipidien kertymisessä tai kudosten hapenpuutteessa. Keramidit liittyvät useisiin sepelvaltimotaudin mekanismeihin esimerkiksi kerääntymällä verisuonten seinämien plakkeihin ja lisäämällä tromboosiriskiä aktivoimalla verihiutaleita. Keramidit liittyvät myös insuliiniresistenssiin.

Tulkinta

Potilailla, joilla sydänriskiluku on korkea, on tarpeen pyrkiä tehostamaan sepelvaltimotaudin hoitoa. Hoitoon ja elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski sydänkohtauksen tai sydänperäisen kuoleman osalta. Lisäksi korkea riskiluku voi tukea lääkityksen tehostamiseen liittyviä päätöksiä kuten kolesterolia alentavan lääkityksen tehostamista. Lisäksi sydänriskiluvun muutosten seuranta voi mahdollistaa motivaation ja hoitoon sitoutumisen ylläpidon pidemmälläkin aikavälillä.

Potilaita, joilla diabetesriskiluku on korkea, on tarpeen pyrkiä motivoimaan elämäntapamuutoksiin. Esimerkiksi 5% painon lasku tai maltillinen liikunnan lisäys voivat alentaa riskiä. Elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski tyypin II diabetekseen. Diabetesriskitestiä voi käyttää seurantaan henkilöillä, joilla on aloitettu elämäntapamuutokset.

Miten hoidetaan potilasta, jolla on korkeat riskipisteet?

 

Hertta sydän- ja diabetesriskitestin on kehittänyt suomalainen Zora Biosciences Oy.


Referenssit:

Zoran julkaisut:

Laaksonen 2018 Keramidimittaukset vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien ja diabeteksen riskin arvioinnissa Yleislääkäri 5/2018, vsk 33: 26-28.

Laaksonen et al. 2018 Keramidit ja sepelvaltimotauti Duodecim 2018;134:456–64.

Hilvo et al. 2018 Ceramide stearic to palmitic acid ratio predicts incident diabetes, Diabetologia (2018). https://doi.org/10.1007/s00125-018-4590-6

Laaksonen et al. 2016 Plasma ceramides predict cardiovascular death in patients with stable coronary artery disease and acute coronary syndromes beyond LDL-cholesterol, European Heart Journal, 28 April 2016

Havulinna et al. 2016 Circulating Ceramides Predict Cardiovascular Outcomes in the Population-Based FINRISK 2002 Cohort, Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2016; 36

Anroedh et al. 2018 Plasma concentrations of molecular lipid species predict long-term clinical outcome in coronary artery disease patients. JLR June 2018, 59(6).

Kauhanen et al. 2016 Development and validation of a high-throughput LC-MS/MS assay for routine measurement of molecular ceramides, Anal Bioanal Chem. 2016 May;408(13):3475-83

Cheng et al. 2015 Plasma concentrations of molecular lipid species in relation to coronary plaque characteristics and cardiovascular outcome: Results of the ATHEROREMO-IVUS study, Atherosclerosis 2015 Dec;243(2):560-6

Ulkopuolisten julkaisut:

Meeusen et al. 2018 Plasma Ceramides – A Novel Predictor of Major Adverse Cardiovascular Events After Coronary Angiography. ATVB DOI:10.1161/ATVBAHA.118.311199

Carvalho et al. 2018 Plasma Ceramides as Prognostic Biomarkers and Their Arterial and Myocardial Tissue Correlates in Acute Myocardial Infarction JACC 2018, 3(2):

Mantovani et al. 2018 Association between plasma ceramides and inducible myocardial ischemia in patients with established or suspected coronary artery disease undergoing myocardial perfusion scintigraphy. Metabolism 2018. doi:10.1016/j.metabol.2018.05.006

Peterson et al. 2018 Ceramide Remodeling and Risk of Cardiovascular Events and Mortality. J Am Heart Assoc. 2018 May 3;7(10).

Summers 2018 Could Ceramides Become the New Cholesterol, Cell Metabolism 27 (2), 276-280.

Wang DD et al. 2017 Plasma Ceramides, Mediterranean Diet, and Incident Cardiovascular Disease in the PREDIMED Trial (Prevención con Dieta Mediterránea). Circulation. 2017, 135(21):2028-2040.

Chaurasia B, Summers SA. 2015 Ceramides – Lipotoxic Inducers of Metabolic Disorders. Trends Endocrinol Metab. 2015, 26(10):538-50.

Kasumov et al. 2015 Improved insulin sensitivity after exercise training is linked to reduced plasma C14:0 ceramide in obesity and type 2 diabetes. Obesity (Silver Spring). 2015 Jul;23(7):1414-21.

Chavez JA, Summers SA. 2012 A ceramide-centric view of insulin resistance. Cell Metab, 2012, 15(5):585-94.

Bikman BT, Summers SA. 2011 Ceramides as modulators of cellular and whole-body metabolism. J Clin Invest. 2011, 121(11):4222-30.

Holland WL, Summers SA. 2008 Sphingolipids, insulin resistance, and metabolic disease: new insights from in vivo manipulation of sphingolipid metabolism. Endocr Rev. 2008, 29(4):381-402.