Laboratorioille

S -Keram / S -CERT / Pt -Hertta       Keramidit, sydänkohtaus- ja diabetesriskitesti

osatutkimukset:     

Näyte

1 ml (minimi 0,5 ml) seerumia. Näyte sentrifugoidaan asiakkaan laboratoriossa tunnin sisällä näytteenotosta.

Säilytys ja lähetys

Seerumi säilyy 3 vrk jääkaapissa. Mikäli näyte on perillä 48 tunnin sisällä näytteenotosta, näytteen lähetys huoneenlämmössä, muutoin lähetys pakastettuna. Pidempiaikainen säilytys (yli 3 vrk) pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. Seerumi eroteltava geelin päältä ennen pakastamista.

Vaadittavat esitiedot

Sydänkohtausriskitesti:

Diabetesriskitesti:

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

3 – 7 päivää näytteiden saapumisesta Zoraan

 

Sydänkohtausriskiluvun laskeminen

KVriskiluku määräytyy seeruminäytteestä mitattujen keramidien pitoisuuksien ja niiden välisten suhdelukujen perusteella. Keramidimittauksista voi saada nolla, yksi tai kaksi riskipistettä tulosluokasta riippuen. Pisteiden yhteenlaskettu summa kertoo henkilön riskiluvun.

S -KVriski

Riskiluku ja viitearvot:

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Tulkinta

Potilailla, joilla KVriskiluku on korkea, on tarpeen harkita toimenpiteitä riskin alentamiseksi Dyslipidemiat Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Tällöin elämäntapahoito keskiössä ja harkinnan mukaan lääkityksen aloitus tai optimointi on mahdollista. Mikäli elämäntapa- tai lääkitysmuutoksia tehdään, muutoksen vaikutusta riskiin voi seurata uusintatesteillä 3 – 6 kk:n välein.

Hoitoon ja elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski sydänkohtauksen tai sydänperäisen kuoleman osalta. Lisäksi KVriskiluvun muutosten seuranta voi mahdollistaa motivaation ja hoitoon sitoutumisen ylläpidon pidemmälläkin aikavälillä.

 

Diabetesriskiluvun laskeminen

Diabetesriskiluku kuvastaa henkilön prosentuaalista todennäköisyyttä (0-100%) sairastua tyypin II diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Se lasketaan tietystä keramidisuhteesta ja ottamalla huomioon henkilön painoindeksi, ikä ja sukupuoli (Hilvo et al. 2018)

S -DMriski

Riskiluku ja viitearvot:

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Tulkinta

Potilaita, joilla diabetesriskiluku on korkea, on tarpeen pyrkiä motivoimaan elämäntapamuutoksiin. Esimerkiksi 5% painon lasku tai maltillinen liikunnan lisäys voivat alentaa riskiä. Elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski tyypin II diabetekseen. Mikäli elämäntapamuutoksia tehdään, muutoksen vaikutusta riskiin voi seurata uusintatesteillä 3 – 6 kk:n välein.

 

Saatavuus

Hertta-testi on saatavilla Yhtyneet Medix Laboratorioiden, Synlabin, Vita Laboratorioiden, Fimlabin tai Nordlabin kautta. Alla on linkit laboratorioiden tietoihin testistä: