Mikä Hertta on?

Hertta on verinäytteeseen perustuva testi, joka mittaa sydän- ja verisuonitapahtumien kuten sydänkohtaus ja aivoinfarkti riskiä. Hertta-testillä voi määrittää myös riskin sairastua tyypin II diabetekseen.

Miksi testi kannattaa tehdä?

Tunnistaaksesi kohonneen sydänkohtausriskin ja riskin sairastua tyypin II diabetekseen ajoissa. Hertta ennustaa lähivuosien (1-10 vuotta) sy­dänkohtaus- ja diabetesriskiä, ja mitä aikaisem­min riski havaitaan, sitä paremmin siihen on mahdollista vaikuttaa. Riski ei välttämättä näy kohonneena kolesterolina tai muina tunnettuina vaaratekijöinä, mutta voi selvitä Hertta-testillä.

Muuttamalla elämäntapoja ja ruokavaliota voi­daan usein pienentää sairastumisriskiä. Riskiä voi myös pienentää lääkemuutoksilla ja tehos­tamalla seurantaa. On mahdollista harkita myös muita toimenpiteitä riskin vähentämiseksi.

 

Kenelle Hertta-testi sopii?

Hertta-riskitesti sopii henkilöille, joilla on sukurasitteena sydän- ja verisuonitauteja, kuten sepelvaltimotauti, korkea kolesteroli, diabetes, korkea verenpaine tai oireina rintakipuja, hengenahdistusta, väsymystä, hengenahdistusta ja rytmihäiriöitä. Testi sopii myös henkilöille,  joilla epäillään sukurasituksen vuoksi tai muusta syystä olevan kohonnut riski tyypin II diabetekseen

Hertta-testin avulla voidaan myös arvioida sepelvaltimotautipotilaiden riskiä saada uusi kohtaus ja kolesterolilääkkeitä käyttävien hoidon riittävyyttä. Huolimatta kolesterolia alentavasta lääkityksestä sydänkohtauksen riski voi olla kohonnut, jolloin puhutaan jäännösriskistä. Tämän jäännösriskin Hertta tunnistaa.

Mitä jos riskini on kohonnut?

Mikäli sydänkohtauksen ja/tai diabeteksen riskisi on kohonnut, jatkotoimenpiteistä kannattaa keskustella lääkärin kanssa. Lääkäri arvioi tilanteen ja toimenpiteet aina tapauskohtaisesti. Riskiä alentavat elämäntapamuutokset, kuten tupakoinnin lopettaminen, ruokavalion muuttaminen, liikunnan lisääminen ja stressin vähentäminen. Hoitomuotoja ovat myös lääkehoidon aloitus tai sen optimointi. Tapauskohtaisesti voidaan harkita tarvetta rasituskokeelle tai sepelvaltimoiden kuvantamiselle.


Rajoitteet

Hertta antaa tilastollisen riskinarvion. Matalat pisteet testissä eivät sataprosenttisella varmuudella tarkoita sitä, ettet tulisi saamaan tulevaisuudessa sydänkohtausta tai diabetesta. Kaikista hoitomuutoksista tulee  aina keskustella lääkärin kanssa. Älä lopeta lääkitystäsi vaikka Hertta-testin tulos olisikin matala. Matala riskitaso voi johtua esimerkiksi saamastasi hoidosta. Riskinarvio peilaa näytteenoton hetkistä tilaa, mikäli elämäntapoihin tai hoitoihin tulee muutoksia voi se vaikuttaa riskiin. Riski voi myös kasvaa iän myötä.


Referenssit:

Zoran julkaisut:

CERT sekundääripreventiossa

Hilvo et al. 2021 Prior myocardial infarction, coronary artery disease extent, diabetes mellitus, and CERT2 score for risk stratification in stable coronary artery disease, Eur J Prev Cardiology, Published 28 August 2021

Leiherer et al. 2021 Comparison of recent ceramide-based coronary risk prediction scores in cardiovascular disease patients, Eur J Prev Cardiology, Published 21 August 2021

Gencer et al. 2020 Plasma ceramide and phospholipid-based risk score and the risk of cardiovascular death in patients after acute coronary syndrome. Eur. J. Prev. Cardiol. Published online Dec 2020

Meeusen et al. 2020 Ceramides improve atherosclerotic cardiovascular disease risk assessment beyond standard risk factors. Clinica Chimica Acta 2020. 511: 138–142

Hilvo et al. 2020 Ceramides and Ceramide Scores: Clinical Applications for Cardiometabolic Risk Stratification. Front. Endocrinol., 29 September 2020

Hilvo et al. 2020 Prediction of Residual Risk by Ceramide‐Phospholipid Score in Patients With Stable Coronary Heart Disease on Optimal Medical Therapy JAHA published online May 7, 2020.

Mantovani et al. 2020 Associations between specific plasma ceramides and severity of coronary-artery stenosis assessed by coronary angiography. Diabetes & Metabolism, 46(2): 150-157.

Hilvo et al. 2020 Development and validation of a ceramide- and phospholipid-based cardiovascular risk estimation score for coronary artery disease patients. Eur Heart J. 2020; 41:371-380.

Laaksonen et al. 2016 Plasma ceramides predict cardiovascular death in patients with stable coronary artery disease and acute coronary syndromes beyond LDL-cholesterol, European Heart Journal, 28 April 2016

Anroedh et al. 2018 Plasma concentrations of molecular lipid species predict long-term clinical outcome in coronary artery disease patients. JLR June 2018, 59(6).

Cheng et al. 2015 Plasma concentrations of molecular lipid species in relation to coronary plaque characteristics and cardiovascular outcome: Results of the ATHEROREMO-IVUS study, Atherosclerosis 2015 Dec;243(2):560-6.

 

CERT FINRISKI 2002 -väestötutkimuksessa:

Hilvo et al. 2021 Absolute and relative risk prediction in cardiovascular primary prevention with a modified SCORE chart incorporating ceramide-phospholipid risk score and diabetes mellitus, Eur Heart J. Open, Published 13 July 2021

Havulinna et al. 2016 Circulating Ceramides Predict Cardiovascular Outcomes in the Population-Based FINRISK 2002 Cohort, Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2016; 36

 

CERT ja diabetesriski:

Hilvo et al. 2018 Ceramide stearic to palmitic acid ratio predicts incident diabetes, Diabetologia 2018; 61: 1424-1434.

 

CERT-menetelmän analyyttinen validaatio:

Kauhanen et al. 2016 Development and validation of a high-throughput LC-MS/MS assay for routine measurement of molecular ceramides, Anal Bioanal Chem. 2016 May;408(13):3475-83

 

Ulkopuolisten julkaisut:

Choi et al. 2021 Ceramides and other sphingolipids as drivers of cardiovascular disease. Nature Reviews Cardiology. Published 26 March 2021

Öörni et al. 2020 Why and how increased plasma ceramides predict future cardiovascular events? Atherosclerosis. 2020 Dec; 314: P71-73.

Kovilakath et al. 2020 Sphingolipids in the Heart: From Cradle to Grave. Front. Endocrinol., 15 September 2020

Field et al. 2020 The Role of Ceramides in Diabetes and Cardiovascular Disease Regulation of Ceramides by Adipokines. Front. Endocrinol., 02 October 2020

Petrocelli et al. 2020 Ceramide Biomarkers Predictive of Cardiovascular Disease Risk Increase in Healthy Older Adults After Bed Rest. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2020 Sep 16;75(9):1663-1670

Poss et al.2020 Risky lipids: Refining the ceramide score that measures cardiovascular health. European Heart Journal, 41(3): 381–382.

Meeusen et al. 2018 Plasma Ceramides – A Novel Predictor of Major Adverse Cardiovascular Events After Coronary Angiography. ATVB DOI:10.1161/ATVBAHA.118.311199

Carvalho et al. 2018 Plasma Ceramides as Prognostic Biomarkers and Their Arterial and Myocardial Tissue Correlates in Acute Myocardial Infarction JACC 2018, 3(2):

Mantovani et al. 2018 Association between plasma ceramides and inducible myocardial ischemia in patients with established or suspected coronary artery disease undergoing myocardial perfusion scintigraphy. Metabolism 2018. doi:10.1016/j.metabol.2018.05.006

Peterson et al. 2018 Ceramide Remodeling and Risk of Cardiovascular Events and Mortality. JAHA 2018 May 3;7(10).

Summers 2018 Could Ceramides Become the New Cholesterol, Cell Metabolism 27 (2), 276-280.

Wang DD et al. 2017 Plasma Ceramides, Mediterranean Diet, and Incident Cardiovascular Disease in the PREDIMED Trial (Prevención con Dieta Mediterránea). Circulation. 2017, 135(21):2028-2040.

Chaurasia B, Summers SA. 2015 Ceramides – Lipotoxic Inducers of Metabolic Disorders. Trends Endocrinol Metab. 2015, 26(10):538-50.

Kasumov et al. 2015 Improved insulin sensitivity after exercise training is linked to reduced plasma C14:0 ceramide in obesity and type 2 diabetes. Obesity (Silver Spring). 2015 Jul;23(7):1414-21.

Chavez JA, Summers SA. 2012 A ceramide-centric view of insulin resistance. Cell Metab, 2012, 15(5):585-94.

Bikman BT, Summers SA. 2011 Ceramides as modulators of cellular and whole-body metabolism. J Clin Invest. 2011, 121(11):4222-30.

Holland WL, Summers SA. 2008 Sphingolipids, insulin resistance, and metabolic disease: new insights from in vivo manipulation of sphingolipid metabolism. Endocr Rev. 2008, 29(4):381-402.