29.01.2017Jaa:

Sepelvaltimotauti aiheuttaa tuhansia kuolemia vuodessa

Sepelvaltimotauti on yleisin kuolinsyy Suomessa. Suomessa sepelvaltimotautia todetaan enemmän kuin useimmissa muissa länsimaissa.

Suurelta yleisöltä tuntemattomampi asia on, että tauti jakaantuu  kahteen esiintymismuotoon: vakaaseen ja epävakaaseen. Vakaassa taudissa oireet ilmenevät aina samalla lailla tietyssä rasituksessa. Tässä tilanteessa infarktin ja kuoleman vaara on pieni.

Vaarallisempi muoto on epävakaa sepelvaltimotauti, joka usein ilmenee äkkikuolemana tai sydäninfarktina. Tämä muoto esiintyy useimmiten ennalta täysin terveillä ihmisillä.

Näiden epävakaata sepelvaltimotautia sairastavien henkilöiden tunnistamiseen, Hertta (CERT) -Sydänkohtausriskitesti, on oiva testi. Perinteinen kolesterolimittaus ei pysty erottelemaan onko henkilöllä vakaa vai epävakaa sepelvaltimotauti. Epävakaata sepelvaltimotautia sairastavalla voi olla kolesteroliarvot jopa alhaisemmat kuin vakaata sepelvaltimotautia sairastavalla. Kolesteroliarvojen perusteella arvioidaan henkilön riski väärin.

Hertta (CERT) -Sydänkohtausriskitesti tunnistaa kohonneen riskin saada sydäninfarkti tai jopa sydänkuolema eli niin sanotun epävakaan sepelvaltimotaudin. Testi tunnistaaa riskin sekä ennalta terveiltä että sepelvaltimotautipotilailta.

Lue Ilta-Sanomien artikkeli sepelvaltimotaudista tästä