30.01.2017Jaa:

Hertta parantamassa potilaskohtaista sepelvaltimotautiriskin arviointia

Hertta-testi perustuu verinäytteestä mitattavien keramidimolekyylien (eng. ceramides) pitoisuuksiin. Professori Petri Kovanen mainitsi keramidit eli seramidit ja niiden tuomat hyödyt sepelvaltimotaudin ennustamiseen Lääkärilehden pääkirjoituksessaan 14.10.2016 41/2016

”Uuttakin on tulossa yksilöidyn riskin arvioinnin tueksi. Plasman lipidomiikka-analyysit ovat tuoneet yllättävää lisätarkkuutta sepelvaltimotaudin ennustemittarien arsenaaliin. Tänä vuonna julkaistussa suomalaislähtöisessä tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti plasman seramidit ennustavat sepelvaltimotautikuolemaa sekä stabiilia sepelvaltimotautia sairastavilla että sepelvaltimotautikohtauksen saaneilla potilailla.”

Suora lainaus Professori Petri Kovasen pääkirjoituksesta Lääkärilehdessä 14.10.2016 41/2016

Linkki alkuperäiseen kirjoitukseen tässä.