12.03.2018Jaa:

Mihin Hertta-testi perustuu?

Mihin Hertta perustuu? Ottaako se huomioon kolesterolin ja iän? Ottaako se huomioon sukutaustan?

Näitä kysymyksiä kuulemme usein ja mielellään niihin vastaamme.

Hertta mittaa verinäytteestä rasvamolekyylejä, jotka ovat nimeltään keramideja. Verenkierrossa kulkee useita satoja erilaisia rasvamolekyylejä, joista kolesteroli ja triglyseridit ovat tunnetuimpia. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet lukuisat muut rasvamolekyylit, joilla on myös tärkeä biokemiallinen rooli.

Mitkä ihmeen keramidit?

Keramidit ovat monille tuttuja ihovoiteista ja hiustenhoitotuotteista. Keramideilla on kuitenkin muitakin tehtäviä. Keramidit osallistuvat useiden biologisesti tärkeiden toimintojen säätelyyn, kuten tulehdussignalointiin ja solukuolemaan. Keramidit liittyvät myös sepelvaltimotaudin kehittymiseen ja löytyvät verisuoniin muodostuvista ahtaumista eli plakeista.

Alun perin Hertta-keramidit löytyivät, kun analysoimme 600 erilaista rasvamolekyyliä sydäntutkimusnäytteistä. Huomasimme näiden tiettyjen molekyylien liittyvän vakaviin sydänkohtauksiin. Tähän mennessä olemme vahvistaneet tulokset jo yli 30 000 tutkimusnäytteessä.

Hertta mittaa nämä tietyt keramidimolekyylit ja laskee niistä riskiluvun. Hertta-riskiluku peilaa siis suoraan elimistösi tilaa, se tavallaan peilaa perimän, elintapojen ja ympäristön vaikutuksia. Hertta ei ole riippuvainen iästäsi eikä kolesteroliarvoistasi. Sukurasite voi vaikuttaa keramiditasoihin ja sitä kautta näkyä Hertta-testissä.