20.03.2018Jaa:

Hertta-testillä voi määrittää myös riskin sairastua diabetekseen

Hertta-testillä on nyt mahdollista saada määritettyä myös riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Testin tuloksena saa kaksi riskilukua: riskin sydänkohtaukselle ja riski tyypin 2 diabetekselle. Nämä molemmat saa vain yhdellä testillä ja samaan hintaan. Diabetes-riskiluku on suoraan prosentuaalinen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Miten sydäntaudit ja diabetes liittyvät toisiinsa?

Molemmat taudit liittyvät aineenvaihduntaan ja verenkiertoon. Diabetes on sokeriaineenvaihdunnan sairaus. Tyypin 2 diabetes, jota myös kutsutaan aikuistyypin diabetekseksi johtuu insuliinin käsittelyn heikkenemisestä elimistössä. Tällöin glukoosia eli sokeria ei poistu verenkierrosta tarpeeksi tehokkaasti ja verensokeri on koholla.

Diabetes lisää moninkertaisesti sydän- ja verisuonisairausten riskiä. Korkea verensokeri voi vaurioittaa valtimoita ja siten altistaa valtimot ahtaumien eli plakkien muodostumiselle.

Sepelvaltimotaudissa, sydäntautien yleisimmässä muodossa, taas valtimoihin muodostuu ahtaumia eli plakkeja. Ahtaumat voivat olla vakaita, jolloin ne eivät repeä helposti ja aiheuta sydänkohtausta. Plakit voivat olla myös epävakaita, pehmeitä plakkeja, jotka taas ovat repeämisherkkiä ja siten voivat aiheuttaa sydänkohtauksen.

Yksi testi, kaksi tulosta

Molekyylit, joita mittaamme Hertta-testissä liittyvät insuliinin vaikutuksen heikkenemiseen ja sitä kautta kakkostyypin diabeteksen kehittymiseen. Samaiset molekyylit liittyvät myös epävakaisiin sepelvaltimon plakkeihin, jotka voivat aiheuttaa sydänkohtauksen. Tämän vuoksi saamme yhdellä testillä mitattua nämä kaksi riskitekijää.

Onneksi riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin sekä tyypin 2 diabetekseen voi pienentää. Se tapahtuu hyvällä kokonaisvaltaisella hoidolla, jonka perustana ovat terveelliset elämäntavat: monipuolinen, terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja tupakoinnin välttäminen.

Mikäli ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ryhdytään, testillä voi myös seurata riskin pienentymistä. Jopa pienetkin muutokset elämäntavoissa voivat alentaa tyypin 2 diabeteksen sekä sepelvaltimotaudin riskiä. Esimerkiksi olemme osoittaneet, että 5% painon lasku laskee diabetesriskiä.

Painon lasku on luonnollisesti hyvä mittari, mutta se ei aina kerro suoraan riskin alenemaa. Mikäli lihasmassa kasvaa elämäntapamuutosten myötä, se ei välttämättä näy painon laskuna.