24.09.2018Jaa:

Keramidimittaukset sydän- ja verisuonitapahtumien ja diabeteksen riskin arvioinnissa

Sepelvaltimotaudin aiheuttamia kohtauksia on Suomessa vuosittain noin 60.000, näistä 70% on uusintakohtauksia. Kelan lääkekorvausta krooniseen sepelvaltimotautiin saa noin 180.000 suomalaista, mutta todellinen sepelvaltimotautia sairastavien määrä on huomattavasti suurempi.

Sepelvaltimotautipotilaiden usein ajatellaan kuuluvan automaattisesti korkeimpaan riskiluokkaan ja olevan jo maksimaalisella hoidolla. Kuitenkin sepelvaltimotautipotilaiden riskitason määrittäminen on tärkeää, sillä vakavan sydän- ja verisuonitapahtuman riski ei ole kaikilla yhtä korkea, vaan se vaihtelee erittäin suuresta riskistä ikää vastaavaan väestötason riskiin.

Teknologian kehittyminen on mahdollistanut uusien lipidimolekyylien tunnistamisen. Erilaisia keramidilipideja on tunnistettu jo lähes kaksisataa ja niillä on lukuisia erilaisia funktioita. Keramidit osallistuvat  mm. solujen väliseen signalointiin, säätelevät solujen erilaistumista ja solukuolemaa. Keramideilla on myös merkittävä rooli sepelvaltimotaudin sekä tyypin II diabeteksen synnyssä: keramidit kertyvät valtimoiden ateroskleroottisiin plakkeihin ja ovat yhteydessä sekä valtimokovettumien että insuliiniresistenssin kehittymiseen.

Keramidit biomarkkereina – CERT-testi

Suomessa on kehitetty seerumin keramiditasojen mittaamiseen perustuva, vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien ja tyypin II diabeteksen riskiä mittaava CERT-testi.

CERT-testin biomarkkereiksi on valittu keramidit, jotka ennustavat vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien ja diabeteksen riskiä kaikkein vahvimmin. Keramidien rooli sepelvaltimotaudin ja tyypin II diabeteksen synnyssä herättää jatkuvasti lisää kiinnostusta ja keramideihin liittyviä tieteellisiä artikkeleita julkaistaan enenevissä määrin. Lisääntyvän datan myötä myös kourallinen yrityksiä kehittää keramideja laskevia lääkkeitä sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen hoitoon.

Oheisessa Yleislääkärilehden artikkelissa on esitelty keramiditasojen mittaukseen perustuva CERT-testi, joka antaa perinteisiä lipiditutkimuksia täsmällisempää tietoa sydän- ja verisuonitautiriskistä. Riskitasojen määrittäminen potilaskohtaisesti auttaa kohdistamaan ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Tieto riskitasosta mahdollistaa esimerkiksi lääkitysmuutosten harkinnan ja potilaan ohjaamisen tehostettuun ennaltaehkäisevään hoitoon.

Lue koko Yleislääkärilehden artikkeli tästä: Laaksonen Yleislaakari 5_2018

Tutustu CERT-testiin

Lähteet:

  • THL Sydän- ja verisuonitautirekisteri
  • KELA Lääketietokanta
  • Laaksonen: Keramidimittaukset vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien ja diabeteksen arvioinnissa. Yleislääkärilehti 5/2018, vsk 33.  Laaksonen et al. Keramidit ja sepelvaltimotauti. Duodecim 2018;134:456–64