01.02.2024Jaa:

Keramideihin perustuva CERT2-tutkimus tunnistaa luotettavasti sydän- ja verisuonitapahtumien riskin valtimotautipotilailla

Itävaltalaisessa VIVIT-instituutissa valtimotautipotilaille tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että keramideihin perustuva CERT2-tutkimus tunnisti sydän- ja verisuonitapahtumia tarkemmin kuin yleisesti käytetty LDL-kolesteroli.

Tutkimuksessa oli mukana 1195 itävaltalaista henkilöä, joilla oli joko stabiili sepelvaltimotauti tai ääreisvaltimotauti. Henkilöitä seurattiin 16 vuotta ja heiltä mitattiin perinteisten sydänriskimittareiden (LDL-C, HDL-C, totaali kolesteroli, triglyseridit, ApoB, ApoA, Lp(a)) lisäksi myös CERT2. CERT2 mittaus perustuu tiettyjen keramidien ja fosfolipidien mittaamiseen ja niistä laskettuun riskilukuun.

Tutkimus osoitti, että CERT2 ennusti tarkasti sydän- ja verisuonitapahtumia kuten sydän- ja verisuonitautikuolema, sydäninfarkti ja iskeeminen aivoinfarkti. CERT2-tutkimus ennusti luotettavasti tapahtumia sekä alhaisen että korkean LDL-kolesterolin omaavilla henkilöillä. Tutkimus osoitti, että CERT2-tutkimus tuo lisää tarkkuutta valtimotautia sairastavien henkilöiden riskinarvioon. Kun taas LDL-kolesterolimittaus ei onnistunut osoittamaan valtimotautia sairastavien riskiä sydän- ja verisuonitautitapahtumille.

Tutkimuksessa myös huomattiin, että matala LDL-kolesteroli ei tarkoita matalampaa riskiä. Kun LDL-kolesteroli arvo laskee alhaiseksi, riski sydän- ja verisuonitapahtumille kasvoi.

Lue lisää alkuperäisestä artikkelista: Leiherer A. et al. Ceramides improve cardiovascular risk prediction beyond low-density lipoprotein cholesterol. Eur. Heart J. Open (2024) 4, 1- 9.